Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmeyi geniş bir perspektiften ele alan stratejik insan kaynakları yönetimi, işleyen güncel sistemi ahenk içersinde tutmayı, onun rekabet gücünü arttırmayı ve stratejik hedeflere iyi planlanmış bir yoldan ulaşmasını amaçlar.

 

Stratejik insan kaynakları yönetimini 4 temel amaçta özetleyebiliriz.

 

1-Avantajlı rekabeti oluşturmak adına beklenilen becerilere sahip, işe bağlılığı güçlü ve motivasyonu yüksek personellerin kurumdaki istihdamlarını sağlayarak stratejik gücü olgunlaştırmayı amaçlar.

 

2-Sektörel becerilere sahip bir kurumsal kadro yapılandırarak onların gelişm süreçlerini sürdürülebilir bir alanda tutmayı amaçlıyoruz. Esneyebilen ve akıllı işletmeler oluşturmak hedeflerimizin merkezinde yer alıyor.

 

3-Kurumun ihtiyaçlarına ve planlamasıyla entegre bir şekilde hareket eden bir insan kaynakları yönetimi amaçlar.

 

4-İnsan kaynakları pratiklerini, günlük iş hayatının tamamına yayarak kurumsal sistemdeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlar.