SGK Entegrasyonu

SGK Entegrasyonu, işe alım ve işten çıkış bildirgelerinin SAP üzerinden herhangi bir internet sayfası açmanızı gerektirmeden, direkt olarak SGK’ya bildirilip giriş ve çıkış bildirim formlarının indirilebileceği bir uygulamadır.

Tüm personel listelerinizin SGK veri tabanından sorgulanarak bildirim yapılıp yapılmadığı da bu entegrasyon sürecinde kontrol edilir. Bu şekilde eksiksiz bildirim sağlanır ve hata oranı en aza indirilir.

SGK işyeri bilgileri ve şifreleri, burada güvenli bir şekilde depolanır ve kullanıcılara yetkileri dahilindeki işyerlerinin V2 ekranlarına otomatik giriş olanağı sağlanır.

SGK Entegrasyonu hizmetimizi, personel giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu şirketlere tavsiye ediyoruz.

Menü