Analitik ve Raporlamalar Çözümü

SAP veri tabanında kayıt altında tutulmuş tüm bilgilerin ışığında ortaya çıkardığımız raporlamalarımız, işletmeniz hakkında farklı konu başlıkları altında size bilimsel veriler sunar.

Raporlamalar hizmetimiz sonucunda elde edeceğiniz veri şablonları sayesinde şirketinizin işleyişine daha fazla hakim olacaksınız.

Ayrıca edindiğiniz yeni bilgiler dolayısıyla eksiklerinizi fark ederek kurumunuzun insan kaynakları yönetimini daha iyi bir alana taşımak için motive olacaksınız.

Çalışanlar, demografi, emeklilik, maliyet ve turnover başlıkları hakkında hazırladığımız örnek raporlamalarımızı inceleyin.

Örnek Çalışanlar Raporları

Dilediğiniz zaman aralıkları içerisinde farklı konu başlıkları hakkında çıkardığımız Çalışanlar Raporlamaları sayesinde, işletmenizdeki tüm personellerin hareketliliklerini en şeffaf haliyle deneyimleyin. Sunacağımız grafik raporlamalarının getirdiği avantaj ile insan kaynakları yönetiminde doğru çözümü uygulayın.

Örnek Demografi Raporları

Cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim durumu başlıkları üzerinden, çalışan tüm personellerinizi kategorize ettiğimiz Demografi Raporlamamızda, şirketinizin geniş çaplı bir demografik fotoğrafını sizlere sunuyoruz. SAP standartları çerçevesinde ulaştığımız verilerin desteğiyle, kurumunuzdaki personellerin çeşitli özelliklerini daha rahat okumanızı sağlıyoruz.

Örnek Emeklilik Raporları

İşletmenizin büyüklüğüne göre, tüm şube ve tüm birimlerinizde aktif olarak çalışan personellerinizin emeklilik ile olan ilişkilerini anlaşılır grafiklerle sizlere sunuyoruz. Personellerinizi eğitim geçmişi veya ünvanları üzerinden sınıflandırarak hazırladığımız Emeklilik Raporları dolayısıyla kurumunuzda aksiyon almanızı kolaylaştırıyoruz.

Örnek Maliyet Raporları

İşletmenizde çalışan tüm personelleriniz için yapılan harcamaları çeşitli kategorilerde görebildiğiniz Maliyet Raporlamaları çözümümüzde, mevcut tüm maliyet işlemlerinize geniş bir açıdan bakın.

Örnek Turnover Raporları

Personellerinizin mesai saatleri içerisindeki devir hızlarını hesaplıyoruz. Elde ettiğimiz verileri, anlaşılır grafikler eşliğinde size sunarak Turnover Raporlamaları deneyimini tamamlıyoruz.