Personel Yönetimi

İşletme biliminin temel yapı taşlarını oluşturan “Personel Yönetimi”, herhangi bir şirketin organizasyon planlamasında belirlenmiş ve kategorize edilmiş görevlerden sorumlu çalışanları, işe alma ve onları yönetme süreçlerini içerisinde barındırır.

Rapidsol olarak sunduğumuz, geniş çaplı Personel Yönetimi çözümümüzü 4 ana başlık altında topluyoruz ve onları kendi içlerinde detaylandırıyoruz.

Ana Veri Uygulamaları
Personel İşlemleri
Envanter Yönetimi
Değerlendirme Uygulamaları

Ana Veri Uygulamaları

Toplu Ana Veri Aktarımı:

Tüm bilgi tiplerine kayıt ve silme işlemleri yapılabilir. Aktarım şablonları ise sistemden basitçe alınabilir. Ayrıca mevcut hataların kontrolünü ve tespitini de buradan yapabilirsiniz.

Veri Kontrolü ve AR-GE:

Tüm bilgi tiplerinin analizlerini yapabileceğiniz bu hizmetimizde, zorunlu alanı eksik personellerin, hatalı tarihlerin, standart dışı kayıtların ve bordro kaynaklı hataların tespitlerine ulaşabilirsiniz.

Sistemler Arası Personel Klonlama:

QA sistemde denemeler için uygun olan çözümümüz, canlıdaki test senaryolarının DEV ve QA sistemlerine aktarımlarını gerçekleştirir. İşletmenizde çalışan personellerinizi geçmişten gelen tüm verileri ile kopyalar. Klonlanmış veriler, insan kaynakları ekibi tarafından kullanılabilir durumda tutulur.

Optimum Zam Programı:

Zam döneminde gerçekleştirilen bütçe planlanmasının çalışanlara adil dağıtılmasını sağlıyorken süreci kolaylaştırarak, yöneticilere zaman kazandırıyoruz.

Asgari Ücret Teşvik Raporu:

Faydalanılan asgari ücret teşvik miktarını en yüksek tutara çıkarıyorken, asgari ücretli çalışan sayısı kontrolünü yapıyor ve teşvik tutarlarını hesaplıyoruz. E-Bildirge ile çalışan sayısı kontrolünü size ulaştırıyoruz.

Personel İşlemleri

Adli süreç:

Personelin işten ayrılma nedenlerini ve dava bilgilerini kapsayan çözümümüz, işe iade bordrolarını, SGK bildirimlerini, arabuluculuk süreçlerini ve muhasebe entegrasyonunu içerisinde barındırır.

Toplu Nakil:

Toplu olarak PA40 işlemlerinin yapılabildiği hizmetimizde, personel alanı, personel alt alanı, bordro alt birimi, çalışan grubu ve çalışan alt grubunu kolayca kayıt altında tutabilirsiniz.

İşten Ayrılma:

İbraname, toplu çıkış işlemleri, kıdem ve ihbarın sistemden anlık olarak alınmasını sağlıyoruz.

Envanter Yönetimi

Kurumunuzdaki tüm envanterleri kayıt altında tutabileceğiniz bu sistemimizde envanter takibini tek bir noktadan yapabilirsiniz. Bu çok çeşitli nesne takibi çözümümüzde esnek uyarlama yapısının avantajıyla objelerin yönetimini kolaylaştırıyoruz.

Zimmet Yönetimi:

Personel zimmetlerini tek bir yerde topladığımız hizmetimizde personelin pozisyonuna göre zimmet ihtiyacı belirlenir. Yetkili kişiler otomatik e-posta gönderimi ile bilgilendirilir. Formlar ise anlık olarak sistemden alınabilir.

Değerlendirme Süreçleri

İşletmenizde çalışan personellerinizin verimliliklerini değerlendirdiğimiz Değerlendirme Süreçleri çözümümüzde;

*Deneme süresi değerlendirmesini

*Çalışan memnuniyeti anketlerini

*E-posta bildirimlerini

*Gelişim takibini

Kullanıcı dostu bir ekran yoluyla sizlere sunuyoruz.