İstihdama Dönüş ve İlave İstihdam Desteği

İstihdama Dönüş Prim Desteği ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) aracılığı altında resmi bildirim sunularak veya sunulmadan istihdam edilen iş ve hizmet sözleşmeleri, 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar dışında sözleşmesi sona erenler ile SGK’ya bildirim gönderilmeksizin çalışanların, en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

İlave İstihdam Prim Desteği ise işverenler tarafından 2019 başı ile Nisan 2020 dönemleri arasında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

7256 sayılı kanun ile 4447 sayılı kanuna eklenmiş geçici 27 ve 28.maddelere istinaden muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde SGK bildirimleri bölümlerine Aralık 2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaraları eklenmiştir.

Değişiklik hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edin.

Yeni İstihdam Teşviği