Destekleyici Bordro Çözümleri

Kurumsal Bordro süreçlerinin standart ilerleyişi haricinde karşılaşabileceğiniz farklı senaryolara ve yapacağınız yeni planlamalara verimli çözümler getirdiğimiz Destekleyici Bordro Çözümlerimizi 6 alt çözüm başlığında sunuyoruz.

Bordro Simülasyonu

Zam Sistem tutarlılığının, parametre ve veri değişikliklerinin bordroya olan etkisinin kontrolünü sağlıyoruz. Eş zamanlı olarak geriye dönük fark hesaplamalarını yaparak olası hataların ortaya çıkışını engelliyoruz. Tüm bu gerçekleştirdiğimiz işlemler sayesinde simülasyon bordro sonuçlarını, raporlanabilir hale getiriyoruz.

Fark Bordrosu

Detaylı Farkın hesaplanmasına dair ayrıştırılacak ücret türleri analizlerimize istinaden bordrodaki ücret türleri bazında fark hesaplanır. SAP bordro hesaplama mantığı gereğince ek ödeme kalemlerinden yapılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi kesintilerin farkı her ek ödeme kalemi bazında değil. Brüt toplam üzerinden hesaplanan tutarların farklarının alınması şeklinde detaylı olarak gerçekleştirilir.

İşe İade Bordrosu

İşe iade davası;  İş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla ve işe iade talebiyle işverene karşı açılan bir davadır.

Bu davaların sonucunda çıkan karara istinaden, boşta geçen süre tazminatı, İşe başlatmama tazminatı, Kıdem tazminatı, Yıllık izin ücreti, İhbar tazminatı, Faiz, Vergi ve SGK primleri yönünden bordro hesaplamalarını yapabilmenizi sağlıyoruz.

 İbraname

Kurum Personellerinin işten çıkış süreçlerinde, şirketin kendi formatına uygun İbraname çıktısı alabilmesini sağlıyoruz.

 Asgari Teşvik Raporu

Faydalanılan asgari ücret teşvik miktarını en yüksek tutara çıkarıyorken, asgari ücretli çalışan sayısı kontrolünü yapıyor ve teşvik tutarlarını hesaplıyoruz. E-Bildirge ile çalışan sayısı kontrolünü size ulaştırıyoruz.

 Düzeltme Bordrosu

Düzenli bordro, tamamlanmış, ödemesi yapılmış, muhasebe kaydının gerçekleştirildiği durumlarda hataların düzeltilmesi için kullanılır. Gerekli ise ek ödem dosyası ve ek muhasebe belgesi çıkartılabilir.

Düzenli bordro, tamamlanmış, ödemesi yapılmış ama muhasebe kaydı gerçekleştirilmemişse bu durumda, standart banka disketi kullanılarak düzeltilen bordrodaki farklar personellere ödenir veya bir sonraki ay kesilir.

 Detaylı bilgi almak ve hizmetimizden faydalanmak için iletişim bağlantısından bize ulaşabilirsiniz.

Çözüm hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Destekleyeci Bordro Çözümleri Onepager