Bordro Yönetimi

Her ay düzenli olarak işveren tarafından hazırlanan ve işçiye imzalattırılan bordroda; vergi ve sigorta kesintileri, mesai saatleri, avanslar ayrıntılı bir şekilde yer alır.

Resmi bir evrak olduğu için güncel kurallara göre hazırlanması yüksek derecede önem taşımaktadır. Aynı zamanda işletmenizin giderlerini doğru planlanmak açısından kontrollü oluşturulması gereken bir belge türüdür.

Rapidsol, Bordro Yönetimi çözümünü iki ana başlık altında sunuyor.

Bordro Uygulamaları
Bordro Raporları

Bordro Uygulamaları

Haciz Uygulaması:

İcra ve nafaka dosyalarının takip altına alınması, aylık kesinti ve ödeme işlemlerindeki manuel işlemlerin azaltılması ve icra daireleri ile olan yazışmalardan zaman kazanmanızı amaçladığımız Haciz Uygulaması hizmetimizde;

-PA30 haciz menüsü uyarlamaları

-Haciz dosyaları bilgi tipi

-Haciz kesintileri bilgi tipi

-Haciz kesintileri raporu

-Haciz bordro fonksiyonu

-Haciz bildirimi ve formları

Alanlarını kapsamımız içerisinde tutuyoruz.

Taksitli Borçlar:

Ödeme planlarının düzenli bir şekilde içinde var olduğu sistemde, toplam alacak raporlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca kesilemeyen kesintilerin takibi de yine buradan yapılabilir.

Bordro Zarfı Şifreleme ve E-Posta:

KEP entegrasyonunu içeren çözümümüzde, ilk canlı kullanımda gönderilen tüm e-postalar tarafımızdan özenle kontrol edilir. Tercihlerinize göre şifreli PDF dosyası gönderimi veya cep telefonu şifre gönderimi gerçekleştirilebilir.

Bordro Simulasyonu:

Sistem tutarlılığının, parametre ve veri değişikliklerinin bordroya olan etkisinin kontrolünü sağlıyoruz. Eş zamanlı olarak geriye dönük fark hesaplamalarını yaparak olası hataların ortaya çıkışını engelliyoruz. Tüm bu gerçekleştirdiğimiz işlemler sayesinde simülasyon bordro sonuçlarını, raporlanabilir hale getiriyoruz.

Düzeltme Bordrosu ve Standart Banka Disketi:

Düzenli bordro; tamamlanmış, ödemesi yapılmış, muhasebe kaydının gerçekleştirildiği durumlarda hataların düzeltilmesi için kullanılır. Gerekli ise ek ödeme dosyası ve ek muhasebe belgesi çıkartılabilir.

Düzenli bordro; tamamlanmış, ödemesi yapılmış ama muhasebe kaydı gerçekleştirilmemişse bu durumda, standart banka disketi kullanılarak düzeltilen bordrodaki farklar personellere ödenir veya bir sonraki ay kesilir.

Bordro Raporları

Kapak İcmal:

-Tüm ücretlerin özeti

-Saat/gün bilgileri, tutarlar ve sahip olan kişi sayıları

-SGK bildirgeye ödenecek net tutarın kontrolleri

-Muhtasar beyanname bilgileri

-Muhasebe belgesi bilgileri

Yukarıdaki maddelerin hepsini tek dosyada toplanarak aylık muhasebe kontrollerinin ve muhasebe departmanı ile iletişimin tek belge üzerinden tamamlanmasını sağlıyoruz.

SGK Kontrolü:

XML dosyası bazında personelleri ve personeller için ödenecek SGK ücretlerini listeliyoruz. Teşvik ve SGK ücret türlerindeki aykırı tutara sahip personelleri tespit ediyoruz.

FTP Entegrasyonları:

Kullanıcı müdahalesi olmadan banka entegrasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Manuel yükleme sürecinin iptali ve otomatizasyon hizmetimiz içinde yer alıyor.